Böcker

Av Spånga hembygdsgille utgivna böcker

Du kan köpa några dem på Nälsta gård. Vill du ha dem skickade till dig, så hör av dig så ger vi dig uppgift om portokostnaden.
Notera att alla böcker inte alltid finns på lager.

Böcker och andra trycksaker utgivna av Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

1937 Årsskrift 1937. Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

1939 Årsskrift 1938—1939. Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

1944 Årsskrift nr 3. Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

1970 Spånga socken — en gammal kulturbygd. En historik av Sixten Källberg. Ny upplaga 1982 och 2001 (broschyr)

1972 Spånga före Tensta. Redaktion: Harald Hwarfner, Jonas Ferenius, Sixten Källberg. Utgiven i samarbete med Stockholms stadsmuseum

1981— Spångabygden. Nr 1—, Spånga Fornminnes- och Hembygdsgilles medlemstidning

1982— Spångas och Järfällas sockenstämmoprotokoll 1600—1862

Del 1 1600-1750 utgiven 1982

Del 2 1751-1800 och del 3 1801-1825 utgivna 1987

Del 4 1826-1862 i två volymer utgivna 2000

1982 Om båtsmansinstitutionen i allmänhet samt vad avser Spånga i synnerhet. Sammanställd av Erik Svedin

1982 Utsnitt av karta över Stockholms omgivningar, visande Spånga socken samt delar av Bromma, Järfälla och Sollentuna

2006 Jag minns min barndoms Spånga. Redigering och layout Carin Ljung

2010 Skogshyddan. Av Henry Aspeqvist. Ingår i Gillets skriftserie

2011 Nälsta gård - sedan urminnes tider. Ny upplaga, utökad och omarbetad av Henry Aspeqvist och Björn Thörnqvist.
Bygger på ett original av Erik Svedin 1986. Ingår i Gillets skriftserie

2015 Johannalund 1878-1978. Av Henry Aspeqvist. Ingår i Gillets skriftserie

2017 Grimsta gård av Klas-Anders Öhlin. Ingår i Gillets skriftserie

2017 Flysta - gammalt kulturområde i västra Stockholm. Av Åke Svalfors. Redigering Henry Aspeqvist. Ingår i Gillets skriftserie

2017 Hjulsta gård i gamla tider. Av Ingrid Johansson. Redigering Henry Aspeqvist. Ingår i Gillets skriftserie

2019 Spånga - en återblick Av Henry Aspeqvist, Jocke Arfvidsson, Carin Ljung, Britta Petterson, och Ann-Katrin Åslund

2020 Kälvesta genom tiderna. Ann Etzler och Jocke Arfvidsson med flera. Ingår i Gillets skriftserie.


Några böcker finns att ladda ner som PDF filer, klicka här för mer information.

Spånga – en återblick. Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille skildrar på ett lättillgängligt sätt Spångas historia och utveckling, från dess ursprung fram till en tid som ligger oss ganska nära. Texten kompletteras med många bilder om hur det såg ut och om vad som hände, de flesta från en svunnen tid. Innehållet grundar sig på vetenskapliga arbeten, ny forskning och personliga minnen från äldre Spångabor.

Finns att köpa vid öppet hus på Nälsta gård. Finns även på ICA Spånga centrum.

Nedan kan du hitta mer om boken, klicka på bilderna för mer information!

Lite fakta

Titelblad

Innehållsförteckning

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Källor